Skip to content

Recente ontwikkelingen bij topische behandeling van plaque psoriasis

Sinds enkele maanden vergoedde VGZ (en een aantal kleine zorgverzekeraars) Enstilar® niet meer. VGZ had Enstilar® geclusterd met calcipotriol/betamethason zalf en deze laatste als preferent middel aangewezen. Dit betekende in de praktijk dat VGZ-verzekerden Enstilar® niet meer vergoed kregen, tenzij de arts Medische Noodzaak op het recept schreef.

 

LEO Pharma heeft recentelijk een kort geding aangespannen tegen zorgverzekeraar VGZ bij de rechtbank in Gelderland en heeft betoogd dat het preferentiebeleid hier onrechtmatig is toegepast en dat de uitwerking van dit beleid, namelijk dat Enstilar® alleen bij Medische Noodzaak voor te schrijven is, problematisch is voor een grote groep psoriasispatiënten. Het gaat daarbij met name om patiënten die bij de dermatoloog onder behandeling staan of komen. Op dinsdag 13 april heeft de rechter uitspraak gedaan over deze zaak.

 

De rechter heeft LEO Pharma in het gelijk gesteld en heeft VGZ opgedragen het preferentiebeleid met calcipotriol/betamethason aan te passen zodat het niet meer betrekking heeft op patiënten voor wie behandeling wordt geïnitieerd door dermatologen en de daarop betrekking hebbende vervolgrecepten. VGZ heeft aan die uitspraak uitvoering gegeven Wijziging in preferentiebeleid Calcipotriol/Betamethason. Meer informatie kunt u terugvinden onder FAQ juridische uitspraken.

 

Voor patiënten bij wie de behandeling niet door dermatologen wordt geïnitieerd blijft gelden dat Enstilar® alleen met vermelding van Medische Noodzaak wordt vergoed aan VGZ verzekerden.

 

Wij zijn content met de uitspraak van de rechter. Met name voor patiënten die goede resultaten behalen met Enstilar® bij de behandeling van hun psoriasis is deze uitspraak goed nieuws.

 

Recentelijk heeft CZ ook beslist om het vonnis van de rechter te volgen en Enstilar® onder dezelfde condities te vergoeden als bij VGZ. Op 1 mei heeft CZ deze aanpassing van preferente aanwijzing voor Enstilar® uitgevoerd. Bij de andere zorgverzekeraars blijft Enstilar® vergoed wanneer voorgeschreven door de huisarts, ook zonder vermelding van Medische Noodzaak op het recept. 

 

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u ons contacteren via: leo-pharma.nl@leo-pharma.com