Trombose

Op een typische drukke ziekenhuisafdeling kan zelfs de meest oplettende zorgverlener een klinisch stille veneuze trombo-embolie (VTE) over het hoofd zien bij patiënten die zijn opgenomen voor een andere medische aandoening zoals maligniteit, obesitas of zelfs zwangerschap.

De Department of Health in het Verenigd Koninkrijk schat dat er in dat land elk jaar 25.000 mensen in ziekenhuizen aan een longembolie (LE) overlijden. In de VS riskeren ziekenhuizen een boete als ze patiënten ontslaan bij wie zich later een VTE-gerelateerd incident voordoet. En onbehandelde gevallen kunnen leiden tot langdurige ziekte door posttrombotisch syndroom, waardoor de gezondheidszorg nog meer onder druk komt te staan.

Gelukkig is VTE als die eenmaal is vastgesteld zeer goed te behandelen. LEO Pharma ontwikkelt sinds de jaren 40 van de vorige eeuw op heparine gebaseerde producten tegen VTE. We zetten al onze kennis en ervaring in om zorgverleners te helpen groepen risicopatiënten voor VTE te identificeren en onnodig lijden en overlijden te voorkomen.

Behandeling van trombose
VTE wordt behandeld met heparines, een groep anticoagulantia die in het lichaam voorkomen. Voor zorgverleners ligt de uitdaging in het bepalen van de kenmerken van de patiënten bij wie vaak VTE wordt vastgesteld. Veel van deze mensen hebben andere ziekten, gebruiken co-medicatie en hebben, als gevolg hiervan, mogelijk een gewijzigd fysiologisch profiel.

Ondanks deze uitdagingen vormen op heparine gebaseerde producten nog steeds een essentieel onderdeel van de trombosezorg. Ze worden toegediend als profylactische maatregel bij patiënten uit risicogroepen.

Bij LEO Pharma helpen we al 70 jaar zorgverleners bij trombose gerelateerde uitdagingen die zij dagelijks tegenkomen. Vandaar onze uitgebreide ervaring.