Antistolling

Diep veneuze trombose en longembolie

Diep veneuze trombose (ook wel kortweg 'trombose' genoemd) is een ziektebeeld dat ontstaat als bloedstolsels zich vastzetten in de vaatwand. Meestal komt trombose voor in het diep veneuze systeem in de benen. In dat geval kan de patiënt een rood, gezwollen en pijnlijk been hebben. Het kan echter ook dat een trombose asymptomatisch is, in dat geval merkt de patiënt er niets van dat hij of zij trombose heeft.

Bij een longembolie laat een deel van het stolsel in de benen los en wordt door de bloedstroom meegevoerd naar de longen. Hierdoor kan een deel van de longen afgesloten worden. Een patiënt met longembolie kan last krijgen van kortademigheid, benauwdheid en pijn op de borst. Net zoals een diep veneuze trombose kan ook een longembolie kan zonder symptomen verlopen (asymptomatisch zijn).

Trombose en longembolie worden behandeld met antistollingsmiddelen.
De behandeling start altijd met heparine of laag moleculair gewicht heparine. Deze worden gegeven via een infuus (heparine) of via een onderhuidse injectie (laag moleculair gewicht heparine). Deze behandeling duurt minimaal 7-10 dagen. Daarnaast wordt ook gestart met antistollingstabletten. Omdat het een aantal dagen duurt tot de patiënt juist is ingesteld op deze tabletten worden deze de eerste dagen samen met heparine of laag moleculair gewicht heparine gegeven.

innohep® (TINZAPARINE)

Voor meer informatie over innohep® zie de bijsluitertekst.
(Deze productinformatie is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland)


HEPARINE
(Ongefractioneerde) heparine wordt ook gegeven bij diep veneuze trombose en longembolie. Daarnaast wordt Heparine gebruikt voor het vrijhouden van intraveneuze buizen en katheters en ter voorkoming van bloedstolsels in de lijnen bij hemodialyse. Heparine wordt in het ziekenhuis meestal gegeven als een infuus.

Voor meer informatie over Heparine® zie de bijsluitertekst.

(Deze productinformatie is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland)