Fundamenten

LEO-missie

Wij helpen mensen een gezonde huid te krijgen.

LEO-visie

LEO Pharma is binnen de dermatologie de partner van voorkeur ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen over de hele wereld. 

LEO-waarden

LEO Pharma wordt gekenmerkt door haar:

Klantgerichtheid - wij verbeteren de kwaliteit van leven van mensen door concurrerende producten en diensten aan te bieden. Wij streven ernaar partner te zijn en houden de dialoog gaande.

Integriteit - wij zijn een bedrijf met verantwoordelijkheid en houden ons aan onze beloften. Wij communiceren en handelen op een open, oprechte en betrouwbare manier.

Innovatie - wij nemen de verantwoordelijkheid te innoveren en de status quo uit te blijven dagen. Wij delen en implementeren onze ideeën en leren van elkaars fouten.

Aanpassingsvermogen - LEO Pharma blijft alert in een dynamische wereld door te zoeken naar oplossingen die flexibel, schaalbaar en kosteneffectief zijn. Wij benutten nieuwe mogelijkheden/kansen wanneer deze zich voordoen.

Passie - wij willen de beste zijn. LEO Pharma bekommert zich om mensen en wij zijn trots op wat we doen. Wij ondersteunen en inspireren elkaar en anderen in ons streven het verschil te maken.

  LEO-mensen

De mensen van LEO Pharma vormen de basis van het succes van de organisatie. LEO Pharma ondersteunt de ontwikkeling van haar mensen op een actieve en continue basis.

De mensen van LEO Pharma:

  • geven en ontvangen feedback, 
  • dagen elkaar uit en houden zich aan afspraken,
  • werken graag samen, als een team en vieren successen met elkaar.

Dit alles gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

LEO Pharma streeft naar: 

  • onafhankelijkheid,
  • onderscheidend concurrentievermogen,
  • groei.

Video over missie van LEO Pharma