Patiëntenverenigingen

Onze missie ‘We help people achieve healthy skin’ vertaalt zich niet alleen naar onze producten. LEO Pharma verleent tevens steun aan patiëntenorganisaties en dit binnen onze focus. Graag staan we organisaties bij die zich inzetten voor mensen met een huidaandoening of met huidsymptomen.

Het engagement dat LEO Pharma aangaat met patiëntenverenigingen heeft volgende opzet:

1. LEO Pharma erkent het belang van patiëntenverenigingen. Door patiënten te informeren, verbeteren zij voortdurend de kennis van patiënten over aandoeningen en over behandelingen. Deze organisaties bieden daarnaast hoop en steun aan personen met een huidaandoening. Via deze verenigingen kunnen patiënten immers in contact komen met andere patiënten met gelijkaardige symptomen.

2. Patiëntenorganisaties brengen specifieke casussen van patiënten onder de aandacht. LEO Pharma erkent de belangrijke rol die patiëntenorganisaties hierin spelen en moedigt hen aan om uit naam van de patiënt te spreken.

3. Door het bestaan van patiëntenverenigingen worden patiënten met een huidaandoening meer zichtbaar in de samenleving. LEO Pharma ondersteunt mee de bewustwording van deze aandoeningen in de maatschappij door zich te verbinden aan activiteiten van de patiëntenorganisaties.

LEO Pharma respecteert de erkende wetgeving en industriecodes inzake de verbintenis tussen een farmaceutisch bedrijf en een patiëntenorganisatie.

LEO Pharma heeft een partnerschap met de volgende patiëntenorganisaties:

- Psoriasispatiënten Nederland